Fun zóna

Späť na články

Renault verí aj vodíku. Vyvíja vodíkový motor aj palivové články

Skupina má v úmysle dosiahnuť tento cieľ vývojom vodíkového pohonu ako doplnku k 100 % elektromobilom. Dodávka Renault Master na vodíkový pohon je teraz realitou. Cieľom Skupiny Renault je dosiahnuť do roku 2030 30 % podiel na európskom trhu úžitkových vozidiel so spoločným podnikom HYVIA. Pre Renault a Alpine je osobný automobil na vodíkový pohon momentálne vo fáze návrhu. Existujú dve technológie hnacieho ústrojenstva, ktoré umožňujú využitie vodíka ako nosiča energie, s ktorým Skupina Renault pracuje: vodíkový spaľovací motor a vodíkový palivový článok. Vodíkový spaľovací motor využíva tento plyn ako palivo, ktoré sa spaľuje v prítomnosti kyslíka v spaľovacej komore. Pojem „vodíkové auto“ sa dnes používa na označenie vodíkového elektromobilu vybaveného vodíkovým palivovým článkom a elektromotorom.Princíp činnosti vodíkového palivového článku:


Názov „palivový článok“ je tu zavádzajúci, pretože pri tejto technológii sa elektrina vyrába bez spaľovacieho procesu. V palivovom článku prebieha elektrochemická reakcia medzi vodíkom v nádrži a kyslíkom vo vzduchu, pričom vzniká elektrina, teplo a vodná para. Elektrina vytvorená v tomto procese sa ukladá do batérie, ktorá poháňa elektromotor poháňajúci vozidlo. Do výfukového systému sa dostáva len vodná para.


V záujme optimalizácie hospodárenia s energiou je vodíkový palivový článok pripojený k trakčnej batérii, ktorej kapacita v kombinácii s kapacitou vodíkovej nádrže určuje celkový dojazd vodíkového elektromobilu. Vo vodíkových elektromobiloch hrá vodíkový palivový článok úlohu predlžovača dojazdu elektrickej hnacej sústavy. Automobil na vodíkový pohon má mnoho výhod: žiadne emisie CO2 počas jazdy, veľký dojazd a krátky čas na naplnenie nádrže pod 5 minút, ako vo vozidlách na fosílne palivá.


Dodávka s vodíkovým pohonom: Renault Master Van H2-Tech


Na nedávnom autosalóne v Paríži bola predstavená prvá sériová dodávka Renault s vodíkovým pohonom, Renault Master Van H2-Tech. Model uvedený na trh koncom roka 2022 má dojazd 400 km vďaka nádržiam obsahujúcim celkovo 6,4 kg vodíka (4 nádrže po 1,6 kg).


Vozidlo na vodíkový pohon spĺňa potreby firemných a obchodných flotíl. Spolu so spoločným podnikom HYVIA (spoločný podnik Renault a Plug Power) cieli túto technológiu predovšetkým na vodičov na dlhé vzdialenosti, ktorí čelia súčasným nariadeniam, obmedzujúcim prístup do centier miest, a ktorí často cestujú po rovnakých trasách a štartujú z rovnakého miesta (skladu) nachádzajúceho sa v blízkosti vodíka, čerpacej stanice. Firma HYVIA vyvíja rad ľahkých úžitkových vozidiel Renault na vodíkový pohon pre firemných zákazníkov a miestne samosprávy na základe konceptu „dual power“, ktorý pozostáva z 33 kWh batérie a 30 kW palivového článku a nádrže obsahujúce v závislosti od verzie od 3 do 7 kg vodíka. Voľba tejto technológie umožňuje dlhý dojazd až 400 km, ako aj krátky čas tankovania vodíka (3 minúty).


Vodíkový osobný automobil: koncept Renault Scenic Vision


Renault Scenic Vision bol verejnosti predstavený v máji tohto roku. Tento koncept osobného vozidla Renault s vodíkovým pohonom obsahuje hybridnú elektrickú hnaciu sústavu založenú na technológii H2-Tech HYVIA, ktorá je súčasťou modelu Renault Master Van H2-TECH. Tu je elektromotor kombinovaný s vodíkovým palivovým článkom s výkonom 16 kW, ktorý funguje ako predlžovač dojazdu pre trakčnú batériu. Toto technologické riešenie umožňuje – bez zníženia dojazdu – inštaláciu trakčnej batérie dvakrát menšej. Z pohľadu procesu dekarbonizácie dopravy je to významné plus.


Renault Scenic Vision stelesňuje plán dekarbonizácie Renault s dekarbonizovanými surovinami, ekologicky zodpovednou výrobou v klimaticky neutrálnych závodoch, batériou a motorom bez kovov vzácnych zemín a nulovými emisiami vďaka svojmu vodíkovému elektromotoru. Podľa Skupiny Renault bude technológia vodíkového pohonu vhodná na použitie v osobných automobiloch v priebehu najbližších desiatich rokov.


Športové auto na vodíkový pohon: Alpine Alpenglow Concept


Alpine Alpenglow je koncepčný model športového automobilu, vybaveného spaľovacím motorom poháňaným vodíkom. Formula 1 pre Alpine je akýmsi laboratóriom, kde sa vyvíjajú najnovšie technológie Skupiny Renault. Alpine investuje do výskumu a vývoja vodíka pre budúce športové vozidlá a v budúcnosti možno aj pre Formulu 1 na báze vodíka. Na autosalóne v Paríži spoločnosť Alpine predstavila svoj koncept Alpine Alpenglow. Ide o športové auto vybavené vodíkovým spaľovacím motorom s výkonom a nízkou hmotnosťou pretekárskych áut v štýle Supercar.


Model Alpenglow v rámci svojej práce na uskutočniteľnosti vodíkového pohonu v motoristickom športe poukázal na jeho možné budúce využitie v sériových športových modeloch.


Skupina Renault v rámci svojho úsilia o dosiahnutie cieľov stanovených v Stratégii trvalo udržateľného rozvoja investuje nielen do budúcich modelov. V prvej etape bola nastavená cesta dekarbonizácie zameraná na znižovanie uhlíkovej stopy výrobných fabrík aj dodávateľov. V ďalšej etape v rámci implementácie procesu hromadnej modernizácie ojazdených automobilov demontáž a recyklácia trakčných batérii.


ZDROJ: auto.sk


Stiahnite si bezplatne
našu mobilnú aplikáciu

Naša aplikácia Vám ponúka:

  • vytvorte si zoznam Vašich vozidiel a v prípade potreby ich objednajte do servisu jedným dotykom
  • vždy aktuálna ponuka skladových vozidiel s možnosťou rýchleho odoslania záujmu o vozidlo
  • všetky dôležité novinky zo sveta značiek Volvo, Jaguar a Land Rover

OTVÁRACIE HODINY

Trenčianska Turná

PREDAJ

PON. - PIA.: 8:00 - 17:00
SOBOTA: zatvorené
NEDEĽA: zatvorené

SERVIS

PON. - PIA.: 07:30 - 16:00
SOBOTA: zatvorené
NEDEĽA: zatvorené

Bratislava

PREDAJ

PON. - PIA.: 8:00 - 17:00
SOBOTA: zatvorené
NEDEĽA: zatvorené

SERVIS

PON. - PIA.: 07:30 - 17:00
SOBOTA: na objednanie
NEDEĽA: zatvorené

Trnava

PREDAJ

PON. - PIA.: 8:00 - 17:00
SOBOTA: zatvorené
NEDEĽA: zatvorené

SERVIS

PON. - PIA.: 7:30 - 16:00
SOBOTA: na objednanie
NEDEĽA: zatvorené