Fun zóna

Späť na články

Volvo Cars bude využívať kruhovú ekonomiku, vďaka čomu zníži emisie CO2 a ušetrí miliardy

Volvo Cars v rámci svojhodlhodobého cieľa stať sa spoločnosťou kruhovej ekonomiky do roku 2040 vytvoríuzavreté materiálové slučky pre materiály s vysokou produkciou emisií, akoje oceľ a hliník, a zároveň bude repasovať, opravovať, renovovaťa opätovne používať diely zo svojich automobilov.

 
„Spoločnosť Volvo Cars má jeden z najambicióznejších klimatických plánovv automobilovom priemysle a ak máme dosiahnuť naše ciele, musímezaviesť kruhovú ekonomiku. A to si vyžaduje, aby sme prehodnotili všetko,čo robíme a ako to robíme,“ hovorí Anders Kärrberg, riaditeľ spoločnostiVolvo Cars pre oblasť celosvetovo udržateľného vývoja. „Dôrazne sme sa zameralina to, aby sme integrovali udržateľnosť do toho, ako uvažujeme a pracujemeako spoločnosť, a prisudzujeme jej rovnakú dôležitosť ako bezpečnosti,ktorá pre nás vždy bola na prvom mieste.“


 
Spoločnosť Volvo Cars je presvedčená, že aby sa stala kruhovou organizáciou doroku 2040, každý diel v jej vozidlách musí byť navrhnutý, vyvinutýa vyrobený tak, aby sa dal opätovne použiť, či už ho takto použijespoločnosť samotná alebo jej dodávatelia.

 
Volvo Cars sa chce zamerať na efektívne využívanie zdrojov a čo najdlhšiezachovanie hodnoty vytvorenej v materiáloch a komponentochv rámci celého životného cyklu, a tým optimalizovať používaniemateriálov, komponentov a automobilov a eliminovať odpad v tomtoprocese. To povedie k finančným úsporám a novým tokom príjmov, ako ajk výrazne nižšiemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie.


 


Spoločnosť Volvo Cars už teraz repasuje diely, ako sú prevodovky a motory,s cieľom lepšie využívať materiály a znižovať emisie. V roku2020 bolo repasovaných asi 40-tisíc dielov, čím sa zabránilo úniku takmer3-tisíc ton emisií CO2 do ovzdušia. Svoju činnosť v oblastirepasovania chce spoločnosť do roku 2025 viac ako zdvojnásobiť. Aby sazabezpečilo, že cenný materiál zostane v obehu, spoločnosť Volvo Carsminulý rok recyklovala 95 percent svojho odpadu z výroby. Jehosúčasťou bolo napríklad aj 176-tisíc ton ocele, čím sa zabránilo produkciitakmer 640-tisíc ton CO2.

 
V roku 2020 sa spoločnosť Volvo Cars stala členom nadácie Ellen MacArthurFoundation, poprednej svetovej siete v oblasti kruhovej ekonomiky.

 
„Vítame záväzok spoločnosti Volvo Cars, že bude navrhovať, vyvíjaťa vyrábať svoje produkty tak, aby sa dali opätovne použiť. Je veľmipovzbudivé vidieť, že sa vytvára spojenie medzi riešeniami na báze kruhovejekonomiky, obchodnou stratégiou a znižovaním uhlíkových emisií,“ uviedolJoe Murphy, riaditeľ siete nadácie Ellen MacArthur Foundation. „Kruhováekonomika ponúka firmám rámec pre životaschopný dlhodobý rast, ktorý budezároveň prospešný pre celú spoločnosť aj pre životné prostredie.“

 
Nové obchodné modely, ako je napríklad opätovné využívanie akumulátorovz elektrických vozidiel, sú z pohľadu kruhovej ekonomiky veľmidôležité. Použitím akumulátorov v aplikáciách na skladovanie energie mimoautomobilov je možné realizovať nové toky príjmov a úspory nákladova súčasne predlžovať životnosť samotných akumulátorov.

 
Spoločnosť Volvo Cars spoločne s dodávateľmi a partnermi skúmapotenciál sekundárneho využitia svojich vysokonapäťových akumulátorov.Aktuálnym príkladom je jej spolupráca so spoločnosťou BatteryLoop, členomšvédskej skupiny Stena Recycling Group, ktorá opätovne využíva akumulátoryz automobilového priemyslu.

 
Spoločnosti BatteryLoop a Volvo Cars používajú akumulátoryz elektrifikovaných vozidiel Volvo ako systém na ukladanie energie nasolárny pohon. Od apríla bude tento systém napájať nabíjacie stanice preelektrifikované automobily a elektrické bicykle v obchodnom centrešvédskej firmy Essity pôsobiacej v oblasti hygieny a zdravia pri Göteborgu.

 
Podobný projekt realizuje Volvo Cars v spolupráci so švédskou spoločnosťouComsys AB, ktorá pôsobí v odvetví čistých technológií, a európskouenergetickou spoločnosťou Fortum. Uvedené firmy sú zapojené do pilotnéhokomerčného projektu, ktorého cieľom je zvýšiť flexibilitu dodávok v jednejz vodných elektrární spoločnosti Fortum vo Švédsku a súčasne prispieťk sekundárnemu využitiu akumulátorov z automobilov. Akumulátoryz plug-in hybridných vozidiel značky Volvo budú slúžiť ako stacionárnajednotka na skladovanie energie, ktorá bude pomáhať s dodávkami služieb narýchle vyváženie energetického systému.

 
Spoločnosť Volvo Cars prostredníctvom týchto a ďalších projektov skúma,ako akumulátory starnú pri opätovnom používaní v rámci sekundárnychaplikácií, ktoré majú podstatne menej agresívny cyklus v porovnanís používaním v automobiloch. Zároveň jej umožňujú získavať poznatkyo komerčnej hodnote akumulátorov po ich použití v automobilocha identifikovať potenciál budúcich tokov príjmov.


ZDROJ: Volvo

Stiahnite si bezplatne
našu mobilnú aplikáciu

Naša aplikácia Vám ponúka:

  • vytvorte si zoznam Vašich vozidiel a v prípade potreby ich objednajte do servisu jedným dotykom
  • vždy aktuálna ponuka skladových vozidiel s možnosťou rýchleho odoslania záujmu o vozidlo
  • všetky dôležité novinky zo sveta značiek Volvo, Jaguar a Land Rover

OTVÁRACIE HODINY

Trenčianska Turná

PREDAJ

PON. - PIA.: 8:00 - 17:00
SOBOTA: zatvorené
NEDEĽA: zatvorené

SERVIS

PON. - PIA.: 07:30 - 16:00
SOBOTA: zatvorené
NEDEĽA: zatvorené

Bratislava

PREDAJ

PON. - PIA.: 8:00 - 17:00
SOBOTA: zatvorené
NEDEĽA: zatvorené

SERVIS

PON. - PIA.: 07:30 - 17:00
SOBOTA: na objednanie
NEDEĽA: zatvorené

Trnava

PREDAJ

PON. - PIA.: 8:00 - 17:00
SOBOTA: zatvorené
NEDEĽA: zatvorené

SERVIS

PON. - PIA.: 7:30 - 16:00
SOBOTA: na objednanie
NEDEĽA: zatvorené