Fun zóna

Späť na články

Volvo Cars vyzýva delegátov OSN, aby riešili hlboko zakorenenú nerovnosť v oblasti bezpečnosti cestnej premávky

Spoločnosť Volvo  Cars dnes vyzvala regulačné orgány a vlády krajín celého sveta, aby  riešili výraznú nerovnosť, ktorá panuje medzi rozvinutými a rozvojovými  ekonomikami v oblasti bezpečnosti cestnej premávky. Napriek pokroku, ktorý  sa podarilo dosiahnuť v ostatných desaťročiach, oficiálne údaje poukazujú  na výrazný rozdiel v počte smrteľných dopravných nehôd medzi oboma  kategóriami krajín.

Odhaduje sa, že každý rok príde pri dopravných nehodách o život 1,35 milióna ľudí. Už tento údaj samotný zdôrazňuje potrebu konať, no z údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) navyše vyplýva, že v rozvojových krajinách je riziko úmrtia pri dopravnej nehode viac ako trikrát vyššie než v rozvinutých krajinách.


Spoločnosť Volvo Cars zastáva názor, že v záujme zvýšenia celosvetovej bezpečnosti na cestách by mali všetky krajiny podporovať používanie bezpečnostných pásov tým, že prijmú a budú uplatňovať zákony o bezpečnostných pásoch, ktoré sa budú vzťahovať na cestujúcich na predných aj zadných sedadlách vozidiel. Ďalšou oblasťou, na ktorú je potrebné sa zamerať, je základná cestná infraštruktúra, ktorá má oddeľovať zraniteľných účastníkov cestnej premávky od motorových vozidiel.

Výzva spoločnosti Volvo Cars na riešenie situácie prichádza v čase 3. Globálnej konferencie ministrov o bezpečnosti cestnej premávky, ktorá sa tento týždeň začína v Štokholme. Konferenciu usporiadalo Švédsko a WHO a zúčastnia sa na nej delegáti z viac ako 80 členských štátov OSN. Témou diskusií bude budúce strategické smerovanie v záujme celosvetovej bezpečnosti na cestách do roku 2030 ako aj za týmto časovým horizontom.

„Globálne údaje ukazujú, že v oblasti bezpečnosti  cestnej premávky panuje veľká nerovnosť,“ hovorí Malin Ekholmová, šéfka Bezpečnostného strediska spoločnosti Volvo Cars. „Tieto priepastné rozdiely v oblasti  bezpečnosti je potrebné riešiť prostredníctvom technológií, ale aj vytvorením  a posilňovaním bezpečnostnej kultúry v celosvetovom meradle. Musíme  pochopiť a riešiť rozdiely v používaní bezpečnostných pásov, zatiaľ  čo infraštruktúra by sa mala zamerať na zvýšenie bezpečnosti zraniteľných účastníkov  cestnej premávky, chodcov a cyklistov.“


Spoločnosť Volvo Cars má veľký záujem prispievať svojimi bohatými znalosťami v oblasti bezpečnosti k celosvetovým iniciatívam zameraným na bezpečnosť cestnej premávky. Už celé desaťročia tak robí v spolupráci s vládami, akademickou obcou a regulačnými orgánmi. Napríklad minulý rok spustila otvorenú databázu, v ktorej sú obsiahnuté desaťročia výskumu v oblasti bezpečnosti.

„Spoločnosť Volvo Cars má dlhoročnú tradíciu zvyšovania  bezpečnosti prostredníctvom spolupráce, ktorá je zásadným faktorom nášho  úspechu a vedúceho postavenia v oblasti bezpečnosti,“ pokračuje Ekholmová. „Rozhodujúce je lepšie pochopenie  hodnoty a potreby adekvátnej základnej ochrany, no na riešenie tohto  problému prostredníctvom legislatívy a informácií potrebujeme pomoc OSN  a zákonodarcov jednotlivých krajín. V spoločnosti Volvo Cars sa  tešíme na to, že k tomu prispejeme.“

Moderný trojbodový bezpečnostný pás, ktorý prvý raz zaviedla spoločnosť Volvo Cars v roku 1959, je najdôležitejším bezpečnostným prvkom vozidla. Bez neho by nemali veľký zmysel ani pokročilé bezpečnostné technológie, pretože by boli z veľkej miery neúčinné. Napríklad funkcia automatického brzdenia je oveľa menej účinná, pokiaľ nemajú osoby vo vozidle zapnutý bezpečnostný pás, ktorý ich má držať bezpečne pripútané k sedadlu. To isté platí pre detské sedačky, ktoré prispievajú k ochrane detí rôzneho veku.

Napriek tomu má len 105 krajín sveta zákony o bezpečnostných pásoch, ktoré sú v súlade s osvedčenými postupmi a vzťahujú sa na cestujúcich na predných aj zadných sedadlách. Spoločnosť Volvo Cars preto vyzýva OSN, aby apelovala na zákonodarcov na celom svete, aby upravili a presadzovali zákony o bezpečnostných pásoch tak, aby sa vzťahovali na všetkých cestujúcich vo všetkých vozidlách.

Keďže cyklisti, chodci a motocyklisti predstavujú viac ako polovicu všetkých obetí dopravných nehôd na svete, spoločnosť Volvo Cars zároveň odporúča, aby sa členské štáty OSN zamerali aj na konkrétne výdavky na bezpečnosť cestnej premávky, napríklad na jasné vymedzenie pruhov pre chodcov a cyklistov pomocou ochranných bariér, ktoré by týmto najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky poskytovali ochranu.

Spoločnosť Volvo Cars je presvedčená, že podporovaním takýchto cenovo dostupných a ľahko realizovateľných zmien v infraštruktúre, ktoré budú oddeľovať motorové vozidlá od chodcov a cyklistov, je možné zachrániť množstvo životov. Údaje spoločnosti Volvo Cars, ktoré pochádzajú z vyšetrovaní skutočných dopravných nehôd, už od 60. a 70. rokov minulého storočia pomáhajú švédskym dopravným úradom zavádzať nové bezpečnostné prvky, ako sú napríklad deformovateľné stĺpy pouličného osvetlenia, modernejšie ochranné nárazníky či chodníky oddelené od ciest.

ZDROJ: Volvo

Stiahnite si bezplatne
našu mobilnú aplikáciu

Naša aplikácia Vám ponúka:

  • vytvorte si zoznam Vašich vozidiel a v prípade potreby ich objednajte do servisu jedným dotykom
  • vždy aktuálna ponuka skladových vozidiel s možnosťou rýchleho odoslania záujmu o vozidlo
  • všetky dôležité novinky zo sveta značiek Volvo, Jaguar a Land Rover

OTVÁRACIE HODINY

Trenčianska Turná

PREDAJ

PON. - PIA.: 8:00 - 17:00
SOBOTA: zatvorené
NEDEĽA: zatvorené

SERVIS

PON. - PIA.: 07:30 - 16:00
SOBOTA: zatvorené
NEDEĽA: zatvorené

Bratislava

PREDAJ

PON. - PIA.: 8:00 - 17:00
SOBOTA: zatvorené
NEDEĽA: zatvorené

SERVIS

PON. - PIA.: 07:30 - 17:00
SOBOTA: na objednanie
NEDEĽA: zatvorené

Trnava

PREDAJ

PON. - PIA.: 8:00 - 17:00
SOBOTA: zatvorené
NEDEĽA: zatvorené

SERVIS

PON. - PIA.: 7:30 - 16:00
SOBOTA: na objednanie
NEDEĽA: zatvorené